Lagerhållning

 

Våra lokaler.

 

Ca 800 pallplatser samt flera grenställ för lagring av långgods.

Lagring av långgods.

Mindre dragstänger                   Dragtruck för transport.

          

          Utökning och ombyggnad av lagret.


           

 

Planeringsmöte i samband med ombyggnad.